Викиди

Дозвіл на викиди в атмосферне повітря - це офіційний документ, який дає право здійснювати викиди певної кількості забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами за одиницю часу протягом визначеного в дозволі терміну.

Чому і кому потрібно мати дозвіл?

Всі суб’єкти господарювання, що мають стаціонарні джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря зобов’язані одержати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та регулярно сплачувати збір за забруднення атмосферного повітря стаціонарними джерелами. Дозвіл на викиди в атмосферне повітря необхідний індивідуальним підприємцям і юридичним особам, які мають на балансі підприємства стаціонарне джерело викидів в атмосферу. До стаціонарних джерел забруднення, зокрема, можна віднести генератори, котли опалення, міні електростанції, газозварювальне обладнання (установки), які працюють на пальному при спаленні якого утворюються та викидаються в атмосферне повітря забруднюючі речовини або суміш таких речовин.

Щоб отримати дозвіл необхідно розробити інвентаризацію стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, документи, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин, опублікувати в місцевих засобах масової інформації стисле резюме про намір суб’єкта господарювання отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Строк дії дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря  стаціонарними джерелами, данного суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить до другої групи,- десять років, об'єкт якого належить до третьої групи,- необмежений.

ТОВ «Трім Стар» надає  послуги:

  • Дозвіл на викиди
  • Звіт по інвентаризації джерел викидів
  • Інвентаризація джерел викидів
  • Обґрунтування обсягів викидів
  • Заміри СЗЗ
  • Заміри організованих стаціонарних джерел

Законодавство:

Закон України  «Про охорону атмосферного повітря»

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

 

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ
На виконання проектних робіт з розробки документів які надає "Замовник"
"Виконавцю" для виконання робіт по інвентаризації викидів

 

  1.  

 

Повна назва об'єкта

 

 

Юридична адреса

 

 

Кількість виробничих майданчиків

 

 

Фактичне їх місцезнаходження

 

 

Код ЄДРПОУ

 

 

Код  КОАТУУ

 

 

Код та назва виду економічної діяльності об’єкта за КВЕД

 

 

Посада керівника. Прізвище ім’я та по батькові керівника

 

 

Телефон/ Факс/ Електронна пошта

 

 

Посада контактної особи згідно наказу по підприємству

 

 

  1. Довідка про існуюче та запроектоване обладнання  ( відповідно до джерел викидів)

№з/п

Назва обладнання,  рік введення в експлуатацію

Марка, тип

 

Кількість

Режим роботи на встановлену потужність, годин на рік

Назва сировини, що викорис-товується

Витрати сировини на встановлену потужність

Наявність ПГОС. Тип,марка,ефект.очистки (%)

т/рік

т/годину

1

 

 

 

 

 

 

-

-

-

-

2

 

 

 

 

 

 

-

-

3

 

 

 

 

 

 

-

-

4

 

 

 

 

 

 

 

-

5

 

 

 

 

 

 

 

-

 

3. Відомості  про об'єкти інших суб'єктів господарювання, які географічно граничать із об'єктом (назва об'єкта, місцезнаходження).

Граничать з територією:

з заходу –  ;
зі   сходу –;
з півночі –;
з півдня –.

4. Карта, на якій позначений майданчик , усі джерела викидів, житлова забудова

 

5. Для підприємств 2 групи:

     - довідка про фонові концентрації

     - довідка про кліматичну характеристику району

     - технічний звіт геодезичних координат географічного центру об’єкта

 

Більш детальну інформацію Ви маєте змогу отримати по тел.: 0472 63-17-70 або 067 473-27-17

Також на електрону пошту: trim.star@ukr.net

Ми пропонуємо вам вигідне співробітництво, надійного партнера в ділових відносинах та найголовніше – результат!

Наші клієнти