Часопис

 • Птн, 03/10/2017 - 10:17

  Брали участь в семінарі Черкаського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на тему «Атестація робочих місць». 
  Семінар з атестації робочих місць
 • Пон, 03/06/2017 - 12:28

  Науково-практичний семінар "Діяльність суб'єктів господарювання у сфері водокористування: законодавство, економіка, технології", який відбувся 16 березня 2016 р., та був орган

  Науково-практичний семінар "Діяльність суб'єктів господарювання у сфері водокористування: законодавство, економіка, технології"
 • Втр, 02/28/2017 - 15:03

  ОВНС (оцінка впливу на навколишнє середовище) – розрахунки та обстеження, що дозволяють виявити міру небезпеки впливу результатів майбутньої господарської діяльності на стан навколишнього природног

  Оцінка впливу на навколишнє середовище
 • Втр, 02/28/2017 - 11:13

  Аналіз грунту дозволяє оцінити загальний екологічний стан і безпеку грунтового покриву території, що обстежується, дізнатися хімічний склад, якість і придатність грунту для здійснення сільськогоспо

  Аналіз грунту
 • Пон, 02/27/2017 - 20:32

  Для здійснення господарської діяльності, що стосується обігу наркотичних, психотропних речовин, а також прекурсорів, враховуючи всім відому їх небезпеку для суспільства, обов'язково необхідно отрим

  Прекурсори
 • Пон, 02/27/2017 - 20:28

  Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження

  Охорона праці
 • Пон, 02/27/2017 - 17:24

  На сьогодні, в умовах розвитку технологій та наукових розробок серед суб’єктів господарювання питання точних екологічних досліджень має неабияку актуальність.

  Санітарно-екологічна лабораторія
 • Втр, 02/21/2017 - 09:41

  Промислові будівлі мають системи вентиляції зі своїми специфічними особливостями будови і розміщення.

  Вентсистеми
 • Чтв, 04/21/2016 - 22:02

  Інструментальний контроль шкідливих хімічних та фізичних факторів виробничого середовища

  Інструментальний контроль шкідливих хімічних та фізичних факторів виробничого середовища
 • Чтв, 04/21/2016 - 22:00

  Складання карти умов праці

  Складання карти умов праці

Наші клієнти