Оцінка впливу на навколишнє середовище

ОВНС (оцінка впливу на навколишнє середовище) – розрахунки та обстеження, що дозволяють виявити міру небезпеки впливу результатів майбутньої господарської діяльності на стан навколишнього природного середовища. ОВНС проводиться для того, щоб нейтралізувати (а у випадку неможливості – мінімізувати) шкідливий вплив на природне середовище, ще до того, як об’єкт господарської діяльності займе місце на передбачуваній території.

Згідно законодавства, а саме законів України «Про охорону навколишнього середовища», «Про екологічну експертизу», «Про регулювання містобудівної діяльності» дані оцінки впливу на навколишнє природне середовище повинні міститися у складі проектної документації майбутньої господарської діяльності, а, отже, є обов’язковими елементами в будь-якій можливій інвестиційній програмі.

ОВНС проводиться з врахуванням показників наявного стану природного середовища, екологічного прогнозування, можливостей соціально-економічного розвитку того чи іншого регіону, а також з врахуванням екологічної ємкості даної території.

Наші клієнти