Вентсистеми

Промислові будівлі мають системи вентиляції зі своїми специфічними особливостями будови і розміщення.

Способи вентиляції і кількість вентиляційних установок на підприємствах залежать від характеру технологічного процесу, потужності підприємства, а також від його економічної значимості.

В промислових будівлях можливе розміщення вентиляційного обладнання у виробничих приміщеннях або зовні будівлі - на стінах (на кронштейнах) або покрівлі, але в будь-якому випадку повинні бути забезпечені зручне обслуговування вентиляційного обладнання і захист його від можливої конденсації вологи. Всередині будівлі вентиляційне обладнання встановлюють у вентиляційних камерах, іноді допускається встановлення його безпосередньо в обслуговуваному приміщенні.

Паспортизація систем вентиляції є завершальним етапом комплексу робіт з пусконаладки систем вентиляції, кондиціонування повітря, протидимового захисту, що вимагає проведення усіх необхідних аеродинамічних випробувань, за результатами яких фахівцями після пускової наладки заповнюється технічний паспорт об'єкту перевірки. Паспортизація вентсистем також включає експертну оцінку стану повітряного середовища в робочій зоні (вимір температури, вологості, міри рухливості повітряних мас і аналіз їх складу).

Паспорт системи вентиляції - важливий технічний документ, що надає юридичне право на введення конкретної одиниці вентиляційного устаткування в експлуатацію, і що підтверджує виконання повного циклу робіт (проектування, монтаж, наладка) у відповідності діючої нормативно-технічної документації.

Метою паспортизації є: виконання вимог архітектурно-будівельної інспекції і управління Держсанепідслужби, на підставі яких надається дозвіл (висновок) на наступний цикл експлуатації системи вентиляції і кондиціонування повітря. Також паспорт потрібний для нормальної організації роботи і ефективної експлуатації вентиляційної системи в цілому. Паспорт системи вентиляції потрібний Замовникові для реєстрації придбаного устаткування, його закономірного використання з метою досягнення необхідних санітарно-гігієнічних параметрів повітря та мікроклімату в приміщенні. Згодом цей документ у встановлений законодавством період надається контрольно-наглядовим органам Держсанепідслужби. Для Замовника його наявність є позитивним аргументом у вирішенні спірних питань з відповідними інстанціями.

Також паспортизація вентиляції проводиться як самостійний вид робіт, що складається з комплексу аеродинамічних випробувань, за результатами яких складається паспорт вентиляційної системи.

Паспорт системи вентиляції - це підсумковий документ, фіксуючий натуральні показники і їх відхилення від нормативних, показуючий наскільки ефективно працює вентиляційна установка. Важливо відмітити, що цей документ необхідно мати на кожну вентиляційну систему.

Для видачі паспорта вимагається кваліфіковано перевірити вентиляційну систему на відповідність усім заданим параметрам, і по їх результатах оформити висновок експертів про придатність системи вентиляції до експлуатації, скласти рекомендації по підвищенню її ефективності.

Неефективна вентиляція - це неефективні капітальні вкладення (відразу) і завищені експлуатаційні витрати (завжди), а також можливі трудноусувані проблеми в майбутньому. Тому дуже важливо до підписання актів виконаних робіт отримати достовірні відомості про працездатність устаткування і інженерної мережі, завершивши роботи - перевіркою ефективності і паспортизацією вентиляційних установок.

Паспортизація потрібна Замовникові для роботи з інспекціями, якими перевіряються наявність і актуальність позначеного документу, проведення аеродинамічних випробувань припливних і витяжних вентиляторів в мережі. Усі акти або протоколи випробувань прикладаються до паспорта. Слід помітити - грамотно складений паспорт - є основним документом вентиляційної системи в цілому. У ньому фіксуються усі зміни на протязі усього терміну експлуатації устаткування. Також у вказаному документі відбивається стан усієї вентиляційної мережі. Усе це дозволяє створити ефективну систему експлуатації усього устаткування, що і є основним завданням Замовника.

Паспортизація є обов'язковою для усіх видів вентиляційних систем.

Більш детальну інформацію Ви маєте змогу отримати по тел.: 0472 63-17-70 або 067 473-27-17

Також на електрону пошту: trim.star@ukr.net

Наші клієнти