Пилогазоочисне устаткування (ПГОУ)

Для можливості легальної експлуатації установок очистки газів на Вашому підприємстві згідно ч.7 ст. 10 ЗУ «Про охорону атмосферного повітря» та «Правил технічної експлуатації установок очистки газу», затверджених наказом Мінприроди України від 06.02.2009р. №52.

Ми пропонуємо такі послуги:

  1. Здійснення перевірки на відповідність фактичних параметрів роботи ГОУ проектним показникам (окремо – на кожному ступені очистки);
  2. Складання належних актів відповідності фактичних параметрів роботи ГОУ проектним показникам відповідно до Додатку 4 «Правил технічної експлуатації установок очистки газу», затверджених наказом Мінприроди від 06.02.2009р. №52;
  3. Складання актів перевірки технічного стану установок очистки газу на джерелах викидів відповідно до Додатку 5 «Правил технічної експлуатації установок очистки газу» від 06.02.2009р. №52;
  4. оформлення журналів обліку робочого часу роботи ГОУ;
  5. оформлення наказу про призначення осіб, відповідальних за: технічний стан, обслуговування і безпечну експлуатацію ГОУ.

Роботи виконуються відповідно до КНД 211.2.3.063-98 «Метрологічне забезпечення. Відбір проб промислових викидів. Інструкція» (затв. Наказом Мінприроди від 09.03.2004р. №93), «Інструкції про зміст та порядок складання звіту проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин на підприємстві» (КНД 211.2.3.014-95, Київ, 1995р.), «Переліку методик виконання вимірювань (визначень) складу та властивостей проб об’єктів довкілля, викидів, відходів, скидів, тимчасово допущених до використання Мінприроди України», погодж. Держекоінспекцією України 10.12.2007р. та затв. Мінприроди України 12.12.2007р.

Наші клієнти