Позаштатний еколог (екологічний аутсорсінг)

Відсутність у штаті співробітників еколога не звільняє підприємство від дотримань вимог законодавства України в сфері охорони навколишнього середовища. І навіть якщо на підприємстві є такий фахівець, часто залишаються питання в галузі природоохоронної діяльності у зв'язку з великим спектром завдань, що стосуються обліку споживаних підприємством природних ресурсів. Якщо у штатному складі співробітників Вашого підприємства такого фахівця немає , наша організація візьме на себе всі зобов'язання з організації виробничого контролю в галузі охорони навколишнього середовища.

ТОВ ”Трім Стар” дозволить Вам компенсувати відсутність штатного еколога на підприємстві або доповнити штатну одиницю відділу екології при великому навантаженні екологічного відділу. Користуючись послугою «Позаштатний еколог», Ви отримуєте:

 1. налагодження ведення облікового природоохоронного документообігу;
 2. своєчасне заповнення та надання у відповідні служби всіх необхідних звітних документів:
  • відходи: журнал № 1-ВТ щорічний звіт "№ 1 - відходи" до Управління статистики по журналу № 1 - ВТ;
  • повітря: квартальні і річний звіти "2-ТП повітря" в Управління статистики;
  • вода: квартальні і річний звіти "2-ТП вод.госп ." до Управління статистики.
 3. отримання дозвільної документації;
 4. консультації керівника підприємства і співробітників з усіх виникаючих у цій галузі питань;
 5. супровід при перевірках природоохоронними та санітарними органами;
 6. сприяння при необхідності проведення робіт з охорони навколишнього середовища нашим підприємством;
 7. повідомлення керівника підприємства про необхідність оновлення або розробки додаткових документів у галузі охорони навколишнього середовища.

Таким чином, Ви не тільки завжди будете інформовані про стан справ на Вашому підприємстві в області природоохоронної діяльності, але також будете мати повний набір екологічної документації , яка повинна бути розроблена безпосередньо для Вашого підприємства. Термін реалізації даної послуги - 12 місяців, з моменту підписання договору. Вартість послуги – визначається залежно від обсягу Вашого підприємства і встановлюється після заповнення Вами опитувального листа.

Наші клієнти