Охорона праці

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності  людини у процесі  трудової діяльності.

Інженер з охорони праці (особа відповідальна за охорону праці) – працівник, в обов’язки якого входить створення якомога більш безпечних і сприятливих умов праці на підприємстві, не витрачаючи на це зайвих матеріальних ресурсів, а також мінімізація негативних наслідків при виявленні недоліків контролюючими органами, зокрема відповідальності за це керівництва.

 Згідно ст. 15 Закону про охорону праці, можливо призначити на посаду інженера з охорони праці стороннього спеціаліста на договірних засадах, або по сумісництву .

Законодавство:

Закон України Про охорону праці

ТОВ «Трім Стар» надає послуги з оформлення:

Інструкції загально-об’єктові:

 • Правила з охорони праці для осіб, що приймаються на роботу
 • Інструкція з надання першої допомоги при нещасних випадках
 • Інструкція з пожежної безпеки
 • Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці
 • Програма проведення вступного інструктажу по охороні праці для осіб, які приймаються на роботу
 • Інструкція про порядок поводження з промисловими відходами
 • Порядок розслідування і ведення обліку нещасних випадків, профзахворювань, аварій на виробництві
 • Інструкція з охорони праці по правилам електробезпеки для не-електротехнічного персоналу (І група допуску з електробезпеки)
 • Положення про систему управління охороною праці 
 • Інструкція з охорони праці при роботі з ручним електроінструментом, трансформаторами, перетворювачами, переносними світильниками
 • Інструкція по улаштуванню та експлуатації пристроїв блискавко захисту       
 • Інструкція по застосуванню шлангових протигазів типу ПШ-1 і ПШ-2
 • Інструкція по правилам установки заглушок
 • Положення про порядок забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям та іншими ЗІЗ
 • Інструкція з охорони праці при вантажно-розвантажувальних роботах
 • Інструкція про порядок організації і проведення технічного обслуговування і ремонту технологічного обладнання
 • Інструкція з охорони праці при виконанні робіт на висоті
 • Правила внутрішнього трудового розпорядку
 • Інструкція з пропускного внутрішньо об’єктового режиму
 • Інструкція з безпечної експлуатації вент. систем в виробничих корпусах підприємства
 • Інструкція по застосуванню, перевірці і зберіганню промислових фільтруючих протигазів
 • Інструкція для відповідального по спостереженню за безпечною експлуатацією будівель і споруд
 • інструкція з технічної експлуатації і ремонту будівель і споруд
 • Положення про діяльність уповноваженої найманими працівниками особи з питань охорони праці(при відсутності профспілки)
 • Інструкція з охорони праці для апаратника змішування виробництва
 • Інструкція по охороні праці для вантажника        
 • Інструкція по охороні праці для комірника складу сировини матеріалів і готової продукції
 • Інструкція по охороні праці для охоронника служби охорони   
 • Інструкція по охороні праці для електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування

Колективний договір

Журнали перевірки знань (вступний інструктаж, інструктажі на робочому місці-первинний,повторний позаплановий) та інші в залежності від ступені небезпеки підприємства.

Програми проведення інструктажів по професіям, переліки інструкцій для професій.

Посадові інструкції  

Технологічні регламенти

 

Більш детальну інформацію Ви маєте змогу отримати по тел.: 0472 63-17-70  або  067 473-27-17

Також на електрону пошту: trim.star@ukr.net

 

Ми пропонуємо вам вигідне співробітництво, надійного партнера в ділових відносинах та найголовніше – результат!

 

Наші клієнти