Оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС)

ОВНС (оцінка впливу на навколишнє середовище) – ряд заходів, що дозволяють виявити міру небезпеки впливу (характер, ступінь, інтенсивність) результатів майбутньої господарської діяльності на стан навколишнього середовища.

Чому потрібно робити ОВНС?

ОВНС проводиться для того, щоб нейтралізувати (а у випадку неможливості – мінімізувати) шкідливий вплив на природне середовище, ще до того, як об’єкт господарської діяльності займе місце на передбачуваній території. Вона потрібна будь-яким індивідуальним підприємцям і юридичним особам, державним, муніципальним органам та фізичним особам, які планують господарську чи будь-яку іншу діяльність, яка може вплинути на навколишнє природне середовище необхідно розробити проект ОВНС.

Згідно законодавства, а саме законів України «Про охорону навколишнього середовища», «Про екологічну експертизу», «Про регулювання містобудівної діяльності» дані оцінки впливу на навколишнє природне середовище повинні міститися у складі проектної документації майбутньої господарської діяльності, а, отже, є обов’язковими елементами в будь-якій можливій інвестиційній програмі.

Термін дії: безстроковий.

Наші клієнти