Атестація робочих місць

Атестація робочих місць — це комплексна оцінка всіх факторів виробничого середовища і трудового процесу на предмет наявності шкідливих і небезпечних факторів. Головна мета атестації - регулювання відносин між роботодавцем та працівниками щодо реалізації їхніх прав на охорону здоров'я і безпечні умови праці, пільги й компенсації за роботу в несприятливих умовах.

Чому потрібно робити?

Результати атестації є основою для вирішення питань надання пенсій за віком на пільгових умовах відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення», інших пільг та компенсацій (таких як - щорічна додаткова відпустка, доплата працівникам за умови праці, скорочена тривалість робочого тижня, видача молока та інших рівноцінних продуктів тощо), а також розроблення і реалізації організаційних, технічних, економічних та соціальних заходів (включаючи і колективний договір) щодо покращання умов трудової діяльності.

Атестація проводиться не рідше ніж 1 раз на 5 років.

Порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, виплата їх не в повному обсязі, а також інші порушення вимог законодавства про працю - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

ТОВ «Трім Стар» надає послуги с атестація робочих місць:

  • установлення факторів і причин виникнення несприятливих умов праці;
  • санітарно-гігієнічне дослідження факторів виробничого середовища, важкості й напруженості трудового процесу на робочому місці;
  • комплексну оцінку факторів виробничого середовища і характеру праці на відповідальність їхніх характеристик стандартам безпеки праці, будівельним та санітарним нормам і правилам;
  • установлення ступеня шкідливості й небезпечності праці та її характеру за гігієнічною класифікацією;
  • обгрунтування віднесення робочого місця до категорії із шкідливими (особливо шкідливими), важкими (особливо важкими) умовами праці;
  • Складяння “Карти умов праці”;
  • визначення (підтвердження) права працівників на пільгове пенсійне забезпечення за роботу у несприятливих умовах;
  • складання переліку робочих місць, виробництв, професій та посад з пільговим пенсійним забезпеченням працівників;
  • аналіз реалізації технічних і організаційних заходів, спрямованих на оптимізацію рівня гігієни, характеру і безпеки праці.

Наша компанія атестована Міністерством охорони здоров'я України, акредитовані органами Держстандарту України та маємо право на проведення санітарно-гігієнічних досліджень факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць за умовами праці.

 

 

ОПИТУВАЛЬНИЙ ЛИСТ
на проведення атестації робочих місць
необхідно надати відповідь на такі питання:

 

№ п/п

Перелік запитань

Дата отримання інформації

1.

Номер та дата наказу «Про проведення атестації робочих місць за умовами праці»

 

2.

Склад членів атестаційної комісії, їх посади.

 

3.

Кількість аналогічних робочих місць за кожною професією

 

4.

Перелік виконуваних процесів, час їх виконання (хронометраж робочого часу)

 

5.

Якщо надавались раніше пільги, то які (% доплати, додаткові дні) ?

 

 

Швидкість виконання нами обов’язків щодо розробки необхідної документації для проведення атестації робочих місць, залежить від наявності відповідей на вищевказані запитання.

Просимо надати необхідну інформацію якомога швидше.

Більш детальну інформацію Ви маєте змогу отримати по тел.: 0472 63-17-70  або  067 473-27-17

Також на електрону пошту: trim.star@ukr.net

Ми пропонуємо вам вигідне співробітництво, надійного партнера в ділових відносинах та найголовніше – результат!

 

 

Наші клієнти