Державний облік

Згідно вимог та процедур, встановлених «Порядком ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. №1655 (зі змінами від 07.08.2013р.), та «Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря», затвердженою наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10 травня 2002р. №177, підприємство може бути взяте на державний облік. Взяття на облік об'єктів здійснюється за умови, якщо в їх викидах присутня хоча б одна забруднююча речовина (або група речовин), потенційний викид якої рівний або перевищує величину, зазначену в «Переліку забруднюючих речовин та порогових значень потенційних викидів, за якими здійснюється державний облік», вказаних у додатку 1 до «Інструкції...». Основою взяття на облік є матеріали інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Наші клієнти