Паспортизація

Паспорт на відходи підприємства.

Паспортизація відходів – це збір, систематизація та узагальнення відомостей про кожен вид відходів від їх технічних і фізико-хімічних властивостей до особливостей їх зберігання, перевезення, утилізації.

На кожний тип відходів, які продукує будь-яке підприємство, повинен належним чином оформлюватись технічний паспорт на відходи.

Паспорт місця видалення відходів.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 55 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», розміщення відходів дозволяється лише за наявності спеціального дозволу на визначених місцевими радами територіях, з додержанням санітарних і екологічних норм, способом, що забезпечує можливість їх подальшого використання, як вторинної сировини, і безпеку для навколишнього природного середовища та здоров'я людей.

Відповідно до вимог ст. 33 Закону України «Про відходи», на кожне місце чи об'єкт зберігання або видалення відходів складається спеціальний паспорт. До місць видалення відходів (МВВ) прирівнюються місця довгострокового (понад 2 роки) зберігання відходів.

Наші клієнти